جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


ماده واحده - کلیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادها و مقامات دولتی و شهرداریها که اماکن و ساختمانها و خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای استیجاری و املاک وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و موسسات وابسته و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی (اعم از پزشکی و غیر پزشکی ) را در تصرف دارند، مکلفند ظرف مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون اماکن مذکور را تخلیه و به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تحویل دهند و در مورد سپاه و مهاجرین جنگی در صورت تصویب شورای تامین استان مهلت فوق حداکثر یک سال می باشد والا حسب درخواست وزارتخانه ها و موسسات مذکور، دادسرای عمومی محل مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و دستور رفع ید و تخلیه و تحویل اماکن و ساختمانهای مذکور را صادر نماید.
تبصره 1 - در مواردی که وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها اماکن و ساختمانها و املاک مورد بحث را با عقدی از عقود لازم در اختیار اشخاص یا موسسات خصوصی قرار داده است طبق مفاد قرارداد عمل می نماید.
تبصره 2 - تخلف از این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/12/1368 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1368/11/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :