جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود بخشهای اسدآباد، میبد و مبارکه را با توجه به شرایط اقلیمی - اقتصادی - اجتماعی به شرح زیر به شهرستان تبدیل و همچنین بخش آغاجاری را به دو بخش امیدیه و آغاجاری مشتمل بر مناطق ذیل تقسیم نماید.
1 - بخشهای اسدآباد - میبد و مبارکه به ترتیب با مرکزیت شهرهای اسدآباد، میبد و مبارکه و هر یک مشتمل به یک بخش مرکزی به شهرستان تبدیل می گردد.
2 - بخش آغاجاری به مرکزیت شهر آغاجاری مشتمل بر منطقه میدان جعفر.
3 - بخش امیدیه به مرکزیت شهر امیدیه مشتمل بر منطقه میانکوه و امیدیه تبدیل می گردد. تصویب جزئیات آن با هیات وزیران خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی ام مرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/6 /1369 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1369/05/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :