جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود اساسنامه سازمان عمران سیستان را تصویب نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم آذر ماه یک هزار و سیصد شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1369/09/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :