جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


موضوع استفسار
آیا تبدیل روستاهای واجد شرایط به شهر طبق درخواست وزارت کشور از هیات دولت می باشد یا خیر این وظیفه بر اساس ماده 13 تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوبه 15/4/1362 به عهده این وزارتخانه گذاشته شده است .
نظر مجلس
ماده واحده - تبدیل روستا به شهر طبق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
قانون استفساریه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی ام بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/12/1369 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1369/10/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :