جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


ماده واحده - به کمیته امداد امام خمینی (ره ) اجازه داده می شود که اعتبار باقیمانده ردیف 129023 (طرح شهید رجایی ) را در هر سال به صورت عیدی به مشمولین طرح پرداخت نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه دوازدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/12/1369 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1369/12/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :