جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


ماده واحده - قسمت اخیر بند (ب ) تبصره (28) قانون بودجه سال 1369 به شرح زیر اصلاح می گردد:
کلیه اموال موضوع این بند به استثنای موارد ذیل که بایستی با رعایت قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی به فروش برسد منحصرا از طریق مزایده قابل فروش می باشد و دستگاههای ذیربط حق واگذاری آنها را به هیچ شخص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی ندارند.
1 - فروش دارو و لوازم و تجهیزات پزشکی به بنیاد شهید و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه آن وزارت و هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و بنیاد شهید و فروش داروهای دامی به سازمان دامپزشکی کشور و جهاد سازندگی .
2 - کلیه وسائل و تجهیزات ضبط و پخش صدا و تصویر و مواد مصرفی آنها تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به قیمت تعیین شده توسط کارشناس منتخب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی .(رادیو ضبط معمولی به تشخیص وزارت ارشاد از شمول این بند استثنا می شود.)
3 - اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره ، اموال و اثاثیه اطلاعاتی و همچنین سایر کالاهایی که منحصرا مورد نیاز و مصرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی و دستگاههای نظامی و انتظامی می باشد.
4 - کالاهای مصرفی مورد نیاز و مصرف اعضا شرکتهای تعاونی کارمندان دولت و کارگران و سازمان اتکا.
5 - کالاهای مورد نیاز و مصرف در طرحهای عمرانی کشور.
6 - طلا و جواهرات و مسکوکات طلا و نقره به قیمتی برابر و یا بالاتر از قیمت تعیین شده توسط کارشناس منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی .
7 - کالاهای فاسد شدنی و حیوانات .
8 - در مواردی که به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی خریدار یا خریداران مناسب در مزایده شرکت ننمایند.
تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است کلیه فرشها و گلیم ها و همچنین وسائط نقلیه موضوع بند "ب " تبصره 28 قانون بودجه سال 1369 کل کشور را به قیمتی که توسط کارشناس رسمی منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود بابت رد بدهی دولت به صندوق بازنشستگی کشوری تحویل دهد. پرداخت وجوه موضوع تبصره های 1 و 2 ماده واحده اصلاح قانون ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال 1312 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب سال 1363 اموال موضوع این تبصره حسب مورد به عهده صندوق مذکور می باشد. بهای اموال تحویلی به صندوق ، جزئی از اموال تبصره 30 قانون بودجه سال 1369 محسوب خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/4/1369 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1369/04/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :