جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


ماده واحده - ماده 129 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 129 - در مواردی که نتیجه اخذ رای با قیام و قعود و یا با کلید برقی توسط حداقل دو نفر از منشیان هیات رئیسه و یا 25 نفر از نمایندگان حاضر در مجلس مورد تردید باشد ظرف مدت پانزده دقیقه بعد از اعلام رای مذکور بدون بحث با اخذ رای با ورقه رفع تردید به عمل می آید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/7 /1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1370/07/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :