جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


ماده واحده - صدور هر گونه مجوز برای تاسیس و ایجاد دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی به عهده کمیته ای است مرکب از نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هواپیمایی کشوری و هواپیمایی جمهوری اسلامی که به شکل زیر عمل خواهد شد:
1 - مرجع صدور پروانه و ابلاغ آرا و تصمیمات تاسیس دفاتر خدمات مسافرت هوایی سازمان هواپیمایی کشوری خواهد بود.
2 - مرجع صدور پروانه و ابلاغ آرا و تصمیمات تاسیس دفاتر خدمات جهانگردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.
3 - در مواردی که هر دو مجوز تقاضا باشد مرجع صدور پروانه و ابلاغ آرا و تصمیمات مربوط به تاسیس ، مشترکا با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هواپیمایی کشوری خواهد بود.
تبصره 1 - آیین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
تبصره 2 - با تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر ملغی است .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه
مورخ پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/8/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1370/08/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :