جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


ماده واحده - به موجب این قانون به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود در سال 1370 به منظور تامین کسری اعتبار مورد نیاز تکمیل و احداث 8 هزار تخت بیمارستانی در 96 شهر محروم کشور موضوع ردیف های 30303334 و 30303339 و 30303340 و 30303341 و 30303342 و... مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال اعتبار از سازمان تامین اجتماعی اخذ نماید. تبصره 1 - سازمان تامین اجتماعی موظف است نسبت به پرداخت اعتبار مورد نیاز وزارت مسکن و شهرسازی تا سقف بیست میلیارد(20000000000) ریال اقدام نماید.
تبصره 2 - دولت معادل مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال اعتباری را که وزارت مسکن و شهرسازی از سازمان تامین اجتماعی اخذ می نماید از سهام کارخانجات تجهیزات درمانی ، دارویی و همچنین از بیمارستانهای نیمه تمام موجود وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به سازمان تامین اجتماعی واگذار خواهد نمود.
تبصره 3 - قانون نحوه ایجاد تسهیلات لازم برای تسریع در احداث و تکمیل بیمارستانهای 96 شهر کشور مصوب 25/6/1369 در مورد نحوه مصرف اعتبار فوق مجری خواهد بود.
تبصره 4 - این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/9/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
13626
تاریخ تصویب :
1370/08/26
تاریخ ابلاغ :
1370/09/25
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :