جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


ماده واحده - کلیه کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون به لحاظ نگهداری یا حمل یا مخفی کردن اسلحه و مهمات جنگی موضوع تشدید مجازات قاچاق اسلحه" href="/tags/20690/قانون-تشدید-مجازات-قاچاق-اسلحه/" class="link">قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 26 بهمن ماه 1350 تحت تعقیب قرار گرفته اند اعم از این که حکم قطعی درباره آنها صادر شده یا نشده باشد در صورتی که سو نیت آنها احراز نشود حسب مورد از تعقیب یا مجازات معاف خواهند شد.
تبصره - حکم این ماده شامل کسانی که به اتهام اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب دادگاههای انقلاب قرار گرفته اند، نمی شود:
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز سه شنبه شانزدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/01/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :