جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره زیر به عنوان تبصره 2 به قانون راجع به ترخیص اتومبیلهای وارده به کشور الحاق می گردد:
تبصره 2 - ساکنین استان هرمزگان و بنادر استان بوشهر مشمول قانون فوق خواهند بود. در مورد مشمولین این تبصره مهلت مراجعه دو ماه بعد از تصویب خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه هجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/02/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :