جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود از هر سری تمبر یادگاری و جاری که منتشر می شود تعداد 20 هزار سری به منظور نگهداری در مخزن موزه تمبر و ارسال به اتحادیه جهانی پست و اهدا به مقامات داخلی و خارجی در اختیار وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار دهد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه هجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/02/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :