جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره ذیل ماده 3 قانون تاسیس وزارت صنایع سنگین به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره - از تاریخ اصلاح این تبصره این وزارتخانه حتی المقدور استخدام پرسنل جدید نخواهد داشت و نیروهای متخصص و کادر مورد نیاز خود را(حداکثر تا سیصد نفر پرسنل غیر متخصص ) در صورتی که نتواند از موسسات وابسته و سایر موسسات دولتی و وابسته به دولت تامین نماید در حدود مقررات و اعتبارات مصوب با تصویب هیات وزیران استخدام خواهد کرد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/02/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :