جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


ماده واحده - از اول سال 1361 تا پایان سال 1362 هر نوع کالای ایرانی که صدور آن به خارج از کشور طبق مقررات مربوط مجاز گردد از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی معاف می شوند.
و از آغاز سال 1363 معافیت فوق فقط شامل کالاهایی می شود که توسط تولیدکنندگان صادر می گردد.
تبصره 1 - دولت مکلف است به مدت چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون جهت تشکیل تعاونیهای صدور کالا به وسیله تولیدکنندگان اقدامات لازم را مبذول دارد.
تبصره 2 - مراکز و شرکتهای صادراتی دولتی موظفند خدمات بازرگانی ، مشاوره و تلکس و سایر خدمات مربوط به صدور را با قیمت عادله در اختیار آن گونه تعاونیها قرار داده و سایر همکاریهای لازم را بنمایند.
تبصره 3 - تعاونیهای مذکور موظفند ارز حاصله را به کشور بازگردانده یا صرف وارد کردن کالاهای مورد نیاز تولیدی مربوط به خود بنمایند.
تبصره 4 - بانکها موظفند اعتبارات و تسهیلات لازم بانکی را در اختیار تعاونیهای مذکور قرار دهند.
تبصره 5 - آیین نامه اجرایی این قانون باید ظرف دو ماه پس از تصویب ، به وسیله سازمان مرکزی تعاون و سازمان تعاون روستایی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز پنج شنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/02/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :