جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


ماده واحده - وزیر اطلاعات دارای شرایط زیر خواهد بود:
1 - از نظر تحصیلات در حد اجتهاد.
2 - اشتهار به عدالت و تقوی .
3 - داشتن سابقه ای روشن از نظر سیاسی و مدیریت .
4 - عدم عضویت در احزاب - سازمانها و گروههای سیاسی . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه بیست و نهم اردیبهشت
ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو با حضور شورای نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/02/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :