جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


ماده واحده - ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی به شرح زیر اصلاح می شود:
"مادام که برای عضویت شورای عالی مالیاتی کارمند واجد شرایط مطابق ماده فوق وجود نداشته باشد، از بین کارمندان متعهد وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای تجربه کافی و حداقل 6 سال سابقه کار در امور مالیاتی باشند، به شرح فوق انتخاب و منصوب می شوند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بیست و چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/03/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :