جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


ماده واحده - سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه دریافتی آن دسته از کارگران مشمول قانون کار شرکت ملی فولاد ایران و واحدهای تابعه و وابسته را که در معادن ذغال سنگ اشتغال به کار داشته یا دارند و به مستخدم مشمول آیین نامه استخدامی شرکت مذکور تغییر وضعیت می یابند به صندوق بازنشستگی شرکت ملی فولاد ایران منتقل نماید.
تبصره 1 - آیین نامه مربوط به تبدیل وضع خدمتی این دسته از کارگران و نیز دسته بندی مشاغل مشمول این قانون حداکثر 2 ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
تبصره 2 - پرداخت مابه التفاوت مستمری ازکارافتادگی ، بازنشستگی یا بازماندگان آن دسته از کارگران مشاغل تبصره یک که قبلا ازکارافتاده ،
بازنشسته یا فوت شده اند و در حال حاضر از سازمان تامین اجتماعی مستمری دریافت می دارند و آن دسته از کارگران مشاغل مشابهی که به تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان ذیصلاح وزارت کار و امور اجتماعی ، وزارت معادن و فلزات ، وزارت بهداری ، شرکت ملی فولاد ایران و سازمان تامین اجتماعی ازکارافتاده یا بازنشسته شناخته می شوند، نسبت به مستمری تعیین شده در آیین نامه خاص شرکت ملی فولاد ایران به عهده شرکت مذکور می باشد و اعتبار آن نیز از محل اعتبارات عمومی دولت که به این موضوع تخصیص داده می شود تامین خواهد
گردید.
تبصره 3 - میزان حق بیمه انتقالی و نحوه انتقال آن از سازمان تامین اجتماعی به صندوق شرکت ملی فولاد ایران با توافق وزرای معادن و فلزات ،
بهداری و کار و امور اجتماعی خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه بیست و چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو به تصویب کمیسیون های کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مجلس شورای
اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تایید نموده است و برای مدت 3 سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/03/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :