جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


ماده واحده - بانک سپه مجاز است نسبت به ایجاد و نگهداری صندوق بازنشستگی کادر انتظامی سازمان پلیس قضایی برابر ضوابط نیروهای نظامی و انتظامی اقدام نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/04/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :