جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون تاسیس هر نوع مطب پزشکان و پلی کلینیک پزشکان و دندانپزشکان و متخصصین رشته های مختلف پزشکی و تغییر محل مطب نامبردگان از شهری به شهر دیگر باید با اجازه وزارت بهداری و کسب پروانه باشد.
تبصره 1 - پزشکان و دندانپزشکان و متخصصین رشته های مختلف پزشکی که تا تاریخ تصویب این قانون دارای مطب هستند موظف به درخواست پروانه می باشند و وزارت بهداری مکلف است در محلهای فعلی برای آنان پروانه صادر نماید.
تبصره 2 - پزشکان و دندانپزشکانی که از شروع جنگ تحمیلی (1/7/59) از محلهای جنگی و سایر استانها تغییر محل داده و در تهران مطب احداث نموده اند پس از خاتمه جنگ ملزم به بازگشت به محل سابق خود می باشند.
تبصره 3 - آیین نامه اجرایی این قانون از تاریخ تصویب به مدت سه ماه از طرف وزارت بهداری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه هجدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/05/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :