جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره 3 و 4 به شرح زیر به قانون انحلال سازمان ملی خدمات اجتماعی الحاق می گردند:
تبصره 3 - به هیات تسویه مذکور در ماده واحده فوق اختیار داده می شود که هزینه های مربوط به امور تسویه مانند هزینه حسابرسی ، هزینه های اداری و نظایر آنها را طبق اسناد مثبته از محل وصول مطالبات سازمان مذکور پرداخت نماید.
تبصره 4 - مدت زمان تسویه با توجه به مدت زمان لازم جهت حسابرسی حسابهای سازمان مذکور از شش ماه به دو سال از تاریخ تصویب این ماده واحده تمدید می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو شمسی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/01/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :