جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


ماده واحده - صد درصد درآمد مشمول مالیات شرکتهای آب و برق منطقه ای وابسته به وزارت نیرو که تا این تاریخ تشکیل یافته اند از تاریخ انقضای مدت معافیت موضوع ماده 20 قانون برق ایران مصوب سال 1364 لغایت سال 67 از پرداخت مالیات معاف می باشند همچنین شرکتهای آب و برق منطقه ای که بعدا تاسیس می گردند تا پایان سال 67 مشمول معافیت مقرر در این قانون خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه بیستم مرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/05/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :