جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


ماده واحده - به دولت اجازه و اختیار داده می شود وجوه مربوط به وام پانصد و هشتاد میلیون دلار اعطایی دولت جمهوری اسلامی ایران به دولت
پاکستان موضوع موافقتنامه مورخ 22 خرداد ماه 1353 هجری شمسی برابر با12 ژوئن 1974 را از تاریخ 9 دی ماه 1358 ه . ش برابر با 30 دسامبر 1979 و وجوه مربوط به یکصد و پنجاه میلیون دلار اعطائی دولت ایران به دولت مذکور موضوع موافقتنامه 29 فروردین ماه 1355 ه . ش برابر با 18 آوریل 1976 را از تاریخ 29 آذر ماه 1360 ه . ش برابر با 20 دسامبر 1981 در 22 قسط متساوی و متوالی شش ماهه دریافت و اصلاحیه های لازم را با وام گیرنده منعقد نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه سوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/06/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :