جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


ماده واحده - با توجه به اعلام آمادگی آقای نخست وزیر و موافقت ریاست جمهوری بنا به ضرورتهای فعلی آقای نخست وزیر موظف است تا تعیین و معرفی و اخذ رای اعتماد نسبت به متصدیان وزارتخانه های "مسکن و شهرسازی " و "معادن و فلزات " و "کشاورزی " حداکثر به مدت 3 ماه سرپرستی وزارتخانه های مذکور را داشته باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه هشتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/06/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :