جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت بازرگانی موظف است به ازای هر جلد کارت بازرگانی که صادر می نماید مبلغ یکصد هزار ریال و بعد از اتمام اعتبار و برای هر سال تمدید حداقل بیست هزار ریال و حداکثر صد هزار ریال متناسب با میزان فعالیت دارنده کارت از متقاضی دریافت و به حساب خزانه واریز نماید.
تبصره - مدت اعتبار کارت بازرگانی یک سال و برای دو دوره دیگر قابل تمدید می باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و هشتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/2/1367 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/01/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :