جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


ماده 1 - کلیه افراد ایرانی با تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر که از مراکز آموزش پزشکی و پیراپزشکی در داخل یا خارج از کشور فارغ التحصیل می شوند و خدمت آنان از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مورد نیاز اعلام می شود مکلفند حداکثر مدت پنج سال اول اشتغال خود در داخل کشور و در مناطق مجاز به ترتیبی انجام دهند که در هر حال سه پنجم آن در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشد.
تبصره - فهرست مناطق مجاز و نیز نحوه و مدت شمول این قانون برای مدتی کمتر از پنج سال بر حسب نیاز جامعه ، به تفضیل آیین نامه ای است که به تصویب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
ماده 2 - بانوان متاهل مشمول خدمت خارج از مرکز و همسران و فرزندان شهدا، اسرا و مفقودین جنگ و جانبازان انقلاب اسلامی و نیز مادرانی که سرپرستی یا حضانت فرزند خود را عهده دار هستند می توانند خدمت ماده 1 این قانون را در هر نقطه از کشور انجام دهند.
ماده 3 - کارکنان ثابت نیروهای مسلح مشمول این قانون ، خدمت مربوط را در نقاط مورد نیاز نیروهای مسلح انجام خواهند داد و صدور پروانه دائم موکول به ارائه گواهی پنج سال خدمت در مناطق مجاز و یا حداکثر هفت سال و نیم (5/7) سال خدمت در مناطق غیر مجاز می باشد.
تبصره - مدت خدمت دوره ضرورت و دوره احتیاط مشمولان این قانون که در حرفه پزشکی و پیراپزشکی انجام شده یا بشود از کل خدمت مقرر در این قانون کسر می گردد.
ماده 4 - کسانی که خدمت دوره ضرورت را انجام داده و یا از خدمت معاف باشند، موظفند حداکثر یک ماه پس از فراغت از تحصیل یا اعلام ارزشیابی مدرک تحصیلی خارج از کشور به منظور تعیین وضعیت خود از لحاظ شمول خدمت موضوع این قانون خود را به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معرفی نمایند.
ماده 5 - مشمولان این قانون مادام که تعهدات خود را انجام نداده اند، مجاز به دخالت در امور پزشکی به طور آزاد نمی باشند مگر با اجازه وزارت
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .
تبصره - کسانی که تعهدات موضوع این قانون را به انجام رسانده اند و همچنین کسانی که دارای پروانه دائم پزشکی بوده و یا واجد شرایط تحصیل پروانه دائم می باشند در صورتی که مدرک تحصیلی جدیدی اخذ نمایند، مشمول خدمات موضوع این قانون نمی باشند.
ماده 6 - مشمولان این قانون قبل از انجام تعهدات قانونی مجاز به خروج از کشور نمی باشند بجز در موارد زیر:
1 - برای درمان بیماری خود یا به عنوان همراه با همسر، پدر و مادر،
فرزند، برادر یا خواهر بیمار خود به تشخیص و تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی .
2 - حج واجب .
3 - انجام ماموریت های کوتاه مدت اداری حداکثر به مدت یک ماه .
4 - برای اعضا هیات علمی مراکز آموزشی جهت شرکت در کنفرانس های علمی ، دوره های آموزشی ، بازآموزی ، بورس ها، ماموریت های آموزشی .
5 - به تبعیت از همسر در مورد آن دسته از مشمولان که همسر آنان از بورس آموزشی یا ماموریت آموزشی بیشتر از چهار ماه استفاده می نمایند.
6 - اتباع خارجی که به تبعیت از همسر تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران را پذیرفته اند.
7 - شرایط استثنایی دیگر به استناد آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 1 - افرادی که خدمت وظیفه عمومی را نگذرانده اند از لحاظ خروج از کشور تابع قانون وظیفه عمومی خواهند بود.
تبصره 2 - مدت ماموریت های آموزشی بیشتر از چهار ماه جز خدمت موضوع این قانون محسوب نمی شود.
ماده 7 - به منظور توزیع عادلانه پزشک و حرف وابسته به پزشکی و پیراپزشکی در سطح کشور و تامین نیروی انسانی گروه پزشکی و پیراپزشکی مورد نیاز مناطق روستایی و عشایری و بخش ها و شهرستان های فاقد دانشکده پزشکی ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است از تاریخ تصویب این قانون همه ساله حداکثر تا 40% از کل ظرفیت پذیرش دانشجو برای کلیه رشته های گروه پزشکی را به داوطلبان دیپلمه بومی (محلی ) واجد شرایط اختصاص دهد تا این قبیل فارغ التحصیلان معادل دو برابر مدت تحصیل خود را صرفا در مناطق مزبور
و در واحدهای بهداشتی - درمانی و آموزش پزشکی انجام دهند. تبصره 1 - تحویل مدرک تحصیلی و ریز نمرات و یا تاییدیه آن و یا هر
سندی که نشان دهنده طی دوره آموزشی باشد و همچنین صدور پروانه اشتغال به کار در بخش خصوصی قبل از انجام خدمت موضوع این قانون ممنوع است و به دانشجویانی که قبل از خاتمه دوره ترک تحصیل نمایند، ریز نمرات و تاییدیه آنان داده نخواهد شد.
تبصره 2 - نحوه سهمیه بندی بر اساس میزان کل جمعیت ، شرایط عمومی و اختصاصی داوطلب ، شرایط اخذ تعهد خدمت ، چگونگی صدور پروانه اشتغال به کار آنان و همچنین سایر موارد به موجب آیین نامه اجرایی که به تصویب وزیر بهداشت ، درمان پزشکی خواهد رسید، تعیین می گردد.
تبصره 3 - فارغ التحصیلان سهمیه مناطق مختلف آزمون های سراسری سنوات پس از انقلاب فرهنگی موظفند تعهدات خود را بر اساس مناطق خدمتی که آیین نامه آن به تصویب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید، انجام دهند.
ماده 8 - آیین نامه های اجرایی این قانون به تصویب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
ماده 9 - لایحه قانونی مصوب 28/3/1364 مجلس شورای اسلامی در مورد فارغ التحصیلان رشته دامپزشکی کماکان به قوت خود باقی است و آیین نامه اجرایی آن توسط وزارت کشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه سی ام فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/2/1367 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
12603
تاریخ تصویب :
1367/01/30
تاریخ ابلاغ :
1367/03/16
دستگاه اجرایی :
موضوع :