جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بر حسب مورد مکلفند مدارک کلیه دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی را که قبل از تصویب رشته های دانشگاهی وارد دانشگاه شده یا می شوند پس از فراغت از تحصیل حداکثر بعد از یک سال با توجه به مواد درسی و سرفصل های مربوط طبق ضوابط ارزیابی جاری مورد ارزیابی قرار داده و مدارک آنان را تایید نماید و چنانچه کمبودهایی در مواد درسی وجود دارد اعلام نمایند تا نسبت به رفع آنها اقدام نماید.
تبصره 1 - اعضا هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی دولتی مجازند در وقت آزاد خود در دانشگاه آزاد اسلامی تدریس نمایند.
تبصره 2 - استفاده از آزمایشگاه ها و بیمارستان ها، کتابخانه ها و فضاهای آموزشی و کارگاه ها و موسسات آموزش عالی و بهداشتی و درمانی و
پژوهشی کشور در ساعات بلا استفاده آنها طبق قرارداد منعقد فیمابین دانشگاه و موسسات مربوط و دانشگاه آزاد اسلامی برای اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بلامانع است .
تبصره 3 - هر گونه هزینه ای که در اجرای این قانون پیش آید به عهده دانشگاه آزاد اسلامی است .
تبصره 4 - کمیته ارزیابی رشته های دانشگاه آزاد متشکل است از:
1 - یک نفر به نمایندگی از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست کمیته را به عهده خواهد داشت .
2 - یک نفر به نمایندگی از طرف وزارت علوم و آموزش عالی یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.
3 - یک نفر به نمایندگی از طرف دانشگاه آزاد اسلامی . نتایج این ارزیابی برای کلیه دستگاه های مسئول لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره 5 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/2/1367 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/02/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :