جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره 1 ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره 4 به ماده مذکور اضافه می گردد.
تبصره 1 - نیروهای نظامی در ارتباط با دستورالعمل های شورای دفاع و اجرای وظایف سازمانی خود در هر محدوده با اطلاع نماینده سیاسی دولت و شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تقسیم بندی حیطه نظارتی نواحی راه آهن و بانکها در خصوص تاسیس شعب در غیر مراکز دهستانها از این ماده مستثنی خواهند بود.
تبصره 4 الحاقی - تاسیس هر گونه واحد و سازمان اداری و نهادهای انقلاب اسلامی خارج از ضابطه مذکور در این ماده در صورت ضرورت به شرح ذیل خواهد بود.
الف - تاسیس ادارات کل و نهادهای مستقل در بخشها منوط به تصویب هیات وزیران می باشد.
ب - تاسیس ادارات کل و سازمانهای مستقل در شهرستانها منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل اصلاح و الحاق دو تبصره ) در جلسه روز یکشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/2/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
14050
تاریخ تصویب :
1372/02/19
تاریخ ابلاغ :
1372/03/16
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :