جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


ماده واحده - مشمولان قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور مصوب 1/3/1365 که در حین انجام خدمت نظام وظیفه و سایر خدمات قانونی خود در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (اعم از دولتی و غیر دولتی ) و موسسات و سازمانهای پژوهشی برای ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر پذیرفته می شوند می توانند با سپردن تضمین کافی به تشخیص وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) جهت ادامه تحصیل از خدمت ترخیص شوند و دو برابر مابقی تعهدات موضوع
قانون مذکور را پس از اتمام مقطع تحصیلی ، در همان دانشگاه یا موسسه آموزش عالی یا موسسات و سازمانهای پژوهشی ، انجام دهند. در صورتی که به علل اتمام تعهد در دانشگاه ممکن نباشد مابقی تعهدات خدمتی خود را در نیروهای نظامی و انتظامی طی کنند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29 /2/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
14053
تاریخ تصویب :
1372/02/21
تاریخ ابلاغ :
1372/03/20
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :