جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


ماده واحده - عبارت زیر به عنوان ردیف 16 به بند الف تبصره 47 قانون بودجه سال 1364 کل کشور اضافه می شود:
16 - مدیریت نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل الحاق یک ردیف ) در جلسه روز سه شنبه
بیست و یکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
14053
تاریخ تصویب :
1372/02/21
تاریخ ابلاغ :
1372/03/20
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :