جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره های 44 و 45 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1368 - به شرح زیر اصلاح می شود:
1 - در تبصره 44 بعد از عبارت "دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی " عبارت "اعم از دولتی و غیر دولتی " اضافه می شود.
2 - در تبصره 45 بعد از عبارت "دانشگاه های دولتی " عبارت "و غیر دولتی " اضافه می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل اصلاح دو تبصره ) در جلسه روز چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
14053
تاریخ تصویب :
1372/02/22
تاریخ ابلاغ :
1372/03/20
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :