جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


ماده واحده - قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/2/1372 به شرح زیر اصلاح و یک بند به آن الحاق می گردد:
1 - در متن ماده واحده عبارت (می شود) جایگزین عبارت (و در صورت تامین مقدمات لازم جهت اجرای کامل قانون مذکور، لازم الاجرا می باشد در غیر این صورت قانون قبلی تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری به قوت خود باقی است ) می شود.
2 - در بند 1، به ابتدای ماده 9 الحاقی عبارت (چنانچه در همه یا بعضی از شهرستانهای یک استان شمارش آرا با دستگاه شمارشگر صورت پذیرد) اضافه می شود.
3 - عبارت زیر به عنوان بند 10 به ماده واحده ، اضافه می شود:
10 - تبصره زیر به ماده 19 اضافه می شود:
تبصره - رای دهندگان در خارج از کشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه می توانند با ارائه گذرنامه معتبر ایرانی ، رای دهند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل سه مورد اصلاح ) در جلسه روز سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
14050
تاریخ تصویب :
1372/02/28
تاریخ ابلاغ :
1372/03/16
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :