جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


ماده واحده - به موجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی (ره )، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب
اسلامی ، ستاد رسیدگی به امور آزادگان ، شهرداریها و بانک ها و دانشگاه های غیر دولتی می توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضائی معرفی نمایند.
تبصره - بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهند نمود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب در تاریخ 17 /3/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/03/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :