جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


ماده 1 - ماده 2 به شرح زیر اصلاح و تبصره 1 آن به عنوان تبصره ماده مذکور ابقا و تبصره 2 آن حذف گردید:
ماده 2 - عده نمایندگان مجلس 270 نفر می باشد و افزایش تعداد آن ، بر اساس اصل 64 قانون اساسی خواهد بود.
ماده 2 - ماده 3 به شرح زیر اصلاح گردید:
ماده 3 - نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت استصوابی و عام در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است .
ماده 3 - تبصره 2 ماده 8 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره 3 به ماده مذکور الحاق گردید:
تبصره 2 - وزارت کشور مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان در حوزه هایی که انتخابات آن ها متوقف و یا باطل اعلام شده و یا فاقد نماینده باشد ظرف پنج ماه پس از تعیین وضعیت آخرین حوزه های انتخابیه و اعلام نتیجه توسط شورای نگهبان انتخابات مجدد را برگزار نماید.
تبصره 3 - چنانچه به علت فوت ، استعفا و یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، وزارت کشور مکلف است ظرف مدت 5 ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نماید.
ماده 4 - در ماده 9 سطر اول کلمه "نمایندگان " به "داوطلبان " و "اکثریت نسبی " به "اکثریت یک سوم آرا" اصلاح گردید.
ماده 5 - ماده 16 و تبصره های ذیل آن به شرح زیر اصلاح گردید:
ماده 16 - انتخابات مجلس در حوزه های انتخابیه ای که دچار حوادثی از قبیل سیل ، زلزله ، جنگ و ... شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان در شهرهای محل استقرار مهاجرین حوزه های مذکور، و در صورت امکان در حوزه های مذکور نیز برگزار خواهد گردید و مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید.
تبصره 1 - شعب ثبت نام و اخذ رای مخصوص حوزه های انتخابیه مناطق مذکور، در شهرستان هایی دایر می شود که حداقل دو هزار و پانصد مهاجر ناشی از وضعیت مزبور از آن حوزه انتخابیه ، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسکان یافته باشند.
تبصره 2 - انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه مناطق جنگ زده سابق در محدوده همان حوزه های انتخابیه برگزار خواهد شد.
ماده 6 - متن زیر به انتهای ماده 17 اضافه گردید:
... قوه قضاییه موظف است در هر استان شعبه ای از محاکم عمومی را بری رسیدگی به تخلفات نیروهای نظامی و انتظامی در انتخابات تعیین نماید.
ماده 7 - تبصره ذیل ماده 20 به تبصره 1 تبدیل و دو تبصره به عنوان تبصره های 2 و 3 به ماده 20 الحاق گردید:
تبصره 2 - چنانچه آرای ریخته شده به صندوق بعلت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی به هیچ وجه قابل تشخیص و تفکیک نباشد به نسبت آرا نامزدهای دارای تشابه اسمی میان آنان تقسیم می شود و در مورد رای یا آرا باقیمانده غیر قابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد.
تبصره 3 - در مواردی که دو انتخابات به طور همزمان انجام گیرد آرائی که اشتباها به صندوق دیگر ریخته شود با حضور ناظرین شورای نگهبان قبل از هر اقدامی به صندوق مربوطه انتقال داده و سپس وظیفه قانونی انجام می گیرد.
ماده 8 - ماده 24 به شرح زیر اصلاح گردید:
ماده 24 - فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظف اند پس از خاتمه رای گیری و شمارش آرا نتایج حاصله را با هیات های نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه های گروهی اعلام نمایند.
ماده 9 - در ماده 26 سطر ماقبل آخر عبارت "مرکزی می ماند" به "مرکز حوزه انتخابیه می ماند" تغییر یافت .
ماده 10 - فصل سوم به فصل هفتم منتقل و فصول چهارم تا هفتم به سوم تا ششم اصلاح و شماره مواد به تبع این اصلاح تغییر یافت .
ماده 11 - شماره ماده 30 به 28 تغییر و بندهای 4 و 5 و 7 آن به شرح زیر اصلاح گردید:
4 - ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه .
5 - سواد خواندن و نوشتن به قدر کافی .*
>> بند فوق در جلسه مورخ 2/6/1374 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی رسیده است .<<
7 - حداقل سن 30 سال تمام و حداکثر آن 75 سال تمام .
ماده 12 - شماره ماده 31 به 29 تغییر و اصلاحات زیر در آن به عمل آمد:
الف - عبارت "استانداران ، مشاورین و معاونین آنان ، فرمانداران ، بخشداران ، شهرداران " از بند 2 حذف و به بند 1 سطر ششم بعد از عبارت "... رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی " اضافه و در سطر دهم بند 1 "وزارت اطلاعات " بعد از "شاغلین نیروهای مسلح " اضافه و مدت "2 ماه " به "4 ماه " اصلاح گردید.
ب - در بند 2 عنوان "دادستان ها" از سطر اول این بند حذف و در سطر ماقبل آخر این بند "2 ماه " به "4 ماه " اصلاح گردید و همچنین عبارت "اعضا هیات مدیره ، مدیران عامل شرکت های دولتی و وابسته به دولت " بعد از عبارت "مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران " در سطر هشتم این بند اضافه گردید.
ج - تبصره های 1و2و4 بند "2" حذف و تبصره سه آن به شرح زیر اصلاح گردید:
تبصره - در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسئولین مربوطه باشد، قبول استعفا شرط است .
همچنین استعفای پرسنل نیروهای مسلح منوط به قبول فرمانده کل قوا می باشد.
ماده 13 - شماره ماده 32 به 30 تغییر و در بند 1 آن کلمه "فعال " حذف و بند 8 به شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان بند 11 به ماده مذکور الحاق گردید:
8 - قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.
11 - محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران و محکومین به سواستفاده مالی به حکم محاکمه قضائی .
ماده 14 - شماره ماده 33 به 31 تغییر و به شرح زیر اصلاح گردید.
ماده 31 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیات های اجرایی حوزه های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی ، صادر نموده و خود موظف است ظرف پنج روز در مرکز حوزه انتخابیه ، هیات اجرایی انتخابات را با حضور هیات نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال و 9 نفر معتمدین موضوع ماده 33 تشکیل دهد.
تبصره - در شهرستان و بخش هایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است ، یک نفر از اعضای شورا و به انتخاب شورا، یکی از نه نفر معتمدین مذکور خواهد بود.
ماده 15 - تبصره 2 ماده 33 قانون به عنوان ماده 32 منظور گردید.
ماده 32 - انتخاب و تایید صلاحیت سی نفر معتمد موضوع ماده 33 و نیز دعوت از آن ها جهت انتخاب اعضای هیات اجرایی حوزه انتخابیه مربوط، بر عهده فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه مربوط خواهد بود و هیات نظارت شورای نگهبان طبق ضوابط، بر اجرای آن نظارت خواهد داشت .
ماده 16 - شماره ماده 34 به ماده 33 تغییر و ماده مذکور و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح گردید:
ماده 33 - فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه انتخابیه ، جهت انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل هیات اجرایی موضوع ماده 31، سی نفر از معتمدین محلی واجد شرایط در این قانون را انتخاب و به منظور تایید صلاحیت به هیات نظارت مربوط معرفی می نماید. هیات نظارت مزبور حداکثر ظرف مدت سه روز نسبت به تایید صلاحیت آنان اظهار نظر کتبی خود را به فرماندار یا بخشدار ارسال می دارد.
فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه بلافاصله از سی نفر معتمدین محلی تایید شده از سوی هیات نظارت ، کتبا دعوت به عمل آورده و مدعوین حداکثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه می دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین (بیست نفر) در حضور هیات نظارت از بین خود نه (9) نفر را به عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدین علی البدل هیات اجرایی با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می نمایند.
تبصره 1 - چنانچه هیات نظارت ، معتمدین پیشنهادی فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه را تایید ننمود، فرماندار یا بخشدار مربوط موظف است به همان تعداد افراد واجد شرایط دیگری را به هیات نظارت پیشنهاد نماید. اگر برای بار دوم معتمدین پیشنهادی مورد تایید هیات نظارت شهرستان قرار نگیرند در صورتی که حداقل 20 نفر مورد تایید باشند اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد و در صورت عدم توافق فرماندار، بخشدار و هیات نظارت شهرستان ، هیات نظارت استان با هماهنگی استاندار سی نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد.
تبصره 2 - از نه نفر معتمدین لازم است حداقل دو نفر روحانی باشند و در صورت عدم امکان یک نفر روحانی کافی است .
تبصره 3 - معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام (به جز حوزه های اقلیت دینی ) و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل موثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروه های غیر قانونی نباشند.
تبصره 4 - تعداد اعضای هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی و کیفیت و مهلت تشکیل آن ها یکسان است .
تبصره 5 - وزارت کشور اسامی آن دسته از افرادی را که در هر یک از هیات های اجرایی انتخابات قبل ، مرتکب تخلف انتخاباتی شده اند به فرمانداران و بخشداران اعلان می نماید تا از معرفی آنان به عنوان معتمد خودداری شود.
ماده 17 - شماره ماده 42 به ماده 41 تغییر و در تبصره 2 آن عبارت (یا اداره کار آن در محل اعلام شده قبلی ) به عبارت (یا ادامه کار آن در محل اعلام شده قبلی ) تغییر یابد.
ماده 18 - شماره ماده 50 به 49 تغییر و در سطر اول و آخر آن بعد از عبارت "وزارت کشور" عبارت "و شورای نگهبان " اضافه و تبصره 1 آن حذف و تبصره 2 آن ابقا گردید.
ماده 19 - شماره ماده 53 به 52 تغییر و تبصره 2 آن به شرح زیر به عنوان ماده 53 مستقل به همراه 3 تبصره تعیین گردید.
ماده 53 - گزارش ها و شکایات واصله ظرف مدت پنج روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت در جلسه هیات نظرت استان رسیدگی و نتیجه صورتجلسه می شود. چنانچه نظر هیات اجرایی مبنی بر رد صلاحیت داوطلب ، مورد تایید هیات نظارت استان نیز باشد، هیات نظارت مذکور موظف است در این خصوص ، نظر هیات مرکزی نظارت را نیز کسب نماید. هیات نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیات مرکزی نظارت اعلام می نماید.
تبصره 1 - هیات نظارت استان پس از کسب نظر هیات مرکزی نظارت ، موظف است مراتب تایید یا رد صلاحیت کلیه داوطلبان را طی صورتجلسه ای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام نماید.
تبصره 2 - فرماندار یا بخشدار موظف است نظر هیات مرکزی نظارت ، مبنی بر رد صلاحیت داوطلبان را که از هیات نظارت استان دریافت نموده است ، به نامبردگان ابلاغ نماید تا در صورت اعتراض ، کتبا به شورای نگهبان شکایت نمایند.
تبصره 3 - در صورتی که نظر هیات مرکزی نظارت مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت آنان مورد تایید هیات اجرائی مرکز حوزه انتخابیه قرار گرفته است ، داوطلبان می توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم نمایند. شورای نگهبان در مدت 15 روز بعد از پایان مهلت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در هیات اجرائی ، نظر قطعی و نهائی خود را در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.
ماده 20 - در ماده 58 پس از عبارت "شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت " عبارت "و شهرداری ها و شرکت ها و سازمان های وابسته به آن ها" اضافه و یک تبصره به عنوان تبصره 3 به شرح زیر به ماده مذکور اضافه گردید:
تبصره 3 - نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان ها، وزارتخانه ها، ادارات ، نهادها و موسسات یاد شده در متن ماده ، حق تبلیغ له یا علیه نامزدهای
انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.
ماده 21 - در ماده 60 سطر ماقبل آخر کلمه "شهرداری ها" به "فرمانداری ها" اصلاح گردید.
ماده 22 - متن زیر به عنوان ماده 61 مکرر به قانون الحاق گردید.
ماده 61 مکرر - ستادهای انتخاباتی تنها در یک محل در مراکز دهستان ها، بخش ها، شهرها و شهرستان ها دایر می گردد. در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری یک محل به عنوان ستاد انتخاباتی می تواند دایر گردد. در مواردی که یک منطقه چند عنوان از عناوین فوق الذکر را داشته باشد در حکم یک عنوان می باشد. استفاده کاندیداها از پوسترهای رنگی در تبلیغات انتخاباتی ممنوع است .
فصل هفتم - جرایم و تخلفات
ماده 23 - مواد 27 و 28 به این فصل منتقل و شماره آنها به 65 و 66 تغییر یافت .
ماده 24 - شماره ماده 65 قانون به 67 تغییر و متن آن به شرح زیر اصلاح و تبصره های آن عینا ابقا شد.
ماده 67 - هیات های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظف اند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات ، شکایات واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات تا هفت روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای ، در جلسه مشترک هیات اجرایی و ناظران شورای نگهبان در حوزه انتخابیه به آن ها رسیدگی نمایند.
ماده 25 - متن زیر به عنوان ماده 77 مکرر به قانون الحاق گردید.
ماده 77 مکرر - مجازات تخلف از ماده 57 حبس از سه تا سی روز می باشد.
ماده 26 - بند 7 ماده واحده مصوب 11/2/63 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح گردید:
7 - هر یک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد مشترکا می توانند به طریق زیر برای شعبات اخذ رای یک نفر نماینده به هیات نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند.
الف - حوزه های دارای یک نماینده به ازا هر صندوق یک نماینده
ب - حوزه های دارای دو نماینده به ازا هر دو صندوق یک نماینده
ج - حوزه های دارای سه نماینده به ازا هر سه صندوق یک نماینده
د - حوزه های دارای چهار نماینده به ازا هر چهار صندوق یک نماینده
ه - - حوزه های دارای پنج نماینده به ازا هر پنج صندوق یک نماینده
و - حوزه های دارای شش نماینده به ازا هر شش صندوق یک نماینده
همچنین متناسب با تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه به همان تعداد از صندوق ها یک نماینده .
این نمایندگان می توانند در محل شعب اخذ رای حضور داشته باشند. چنانچه تخلفی در شعب اخذ رای صورت گیرد بدون دخالت ، مراتب را به هیات های اجرایی و نظارت بخش یا مراکز شهرستان کتبا اعلام خواهند نمود.
حضور نمایندگان هر یک از کاندیداها تا پایان اخذ رای و شمارش آرا و تنظیم صورت جلسه بلامانع است . ممانعت از حضور نمایندگان کاندیداها در شعب اخذ رای ممنوع بوده و جرم محسوب می گردد و متخلف به مجازات مقرر در ماده 77 قانون محکوم خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر 26 ماده در جلسه روز چهارشنبه چهارم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/5/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/05/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :