جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


ماده واحد - از تاریخ تصویب این قانون پرداخت وام مسکن آزادگان ، جانبازان و خانواده شهدا موضوع تبصره 52 قانون بودجه سال 1374 بدون رعایت الگوی مصرف مسکن قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره - برخورداری آزادگان از این موجب محرومیت از مزایای قانون تسهیلات استفاده از وام مسکن آزادگان مصوب 27/5/1370 نخواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و یکم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/6/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/06/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :