جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون ورود نوشابه های خارجی (ماالشعیر، انواع کولا، نوشابه های گازدار، آب میوه )، اسباب بازی ، سیگارهای وارداتی ، شکلات ، انواع آدامس و سایر شیرینی جات ممنوع می باشد و واردکنندگان مشمول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحات بعدی آن می شوند.
تبصره - آن مقدار که عرفا به آن سوغات گفته می شود و همراه مسافر وارد می گردد از شمول این ماده مستثنی می باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز چهارشنبه بیست و دوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/6/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/06/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :