جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 31/2 /1368 به شرح زیر اصلاح می گردد:
تبصره 1 - کلیه شرکت ها و موسساتی که مشمول قانون نظام صنفی می باشند موظفند ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند. کلیه شرکت های جدیدالتاسیس که مشمول قانون نظام صنفی می باشند پس از ثبت شرکت ، موظفند برای شروع فعالیت به اتحادیه مربوطه مراجعه و نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند.
تشخیص انطباق فعالیت شرکت ها با مقررات قانون نظام صنفی و مراعات مفاد این تبصره و اعلام مشمولیت شرکتها با کمیسیون نظارت است . مرجع ثبت شرکت ها موظف است یک نسخه از آگهی تاسیس را جهت اطلاع و بررسی به کمیسیون نظارت ارسال دارد. کمیسیون نظارت موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از اطلاع از ثبت شرکت مشمول بودن با مقررات قانون نظام صنفی را به متقاضی شرکت اعلام نماید.
شرکت ها و موسسات موضوع این قانون صرفا در هر رشته ای که بتوانند پروانه کسب تحصیل نمایند مجاز به فعالیت بوده ، در غیر این صورت اتحادیه مربوطه طبق قانون از فعالیت آن ها جلوگیری خواهد نمود.
در شهرهائی که کمیسیون نظارت تشکیل نگردیده کمیسیون نظارت مرکز استان نسبت به امور مذکور اقدام می نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و ششم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/7/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/06/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :