جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


ماده واحده - به منظور احتساب سوابق خدمت روحانیان شاغل در حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان های عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، دولت موظف است کسور بیمه و بازنشستگی کارکنان روحانی را که مشمول قانون نیروهای مسلح می گردند - علاوه بر سهم خود سهم فرد را نیز بر اساس آخرین حقوق ماهیانه قبل از تصویب این قانون محاسبه و هر سال یک دهم کسور گذشته را به صندوق بیمه و بازنشستگی ذیربط پرداخت کند.
تبصره - آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه شانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/7/134 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1374/07/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :