×

اگرمتهم براساس مقررات مربوط به قبل ازتصویب قانون م ا در مورد قصاص قاتل به حبس ابد محکوم شده باشد، تعیین مجازات بیش از حبس ابد جایز نیست

اگرمتهم براساس مقررات مربوط به قبل ازتصویب قانون م ا در مورد قصاص قاتل به حبس ابد محکوم شده باشد، تعیین مجازات بیش از حبس ابد جایز نیست

اگرمتهم-براساس-مقررات-مربوط-به-قبل-ازتصویب-قانون-م-ا-در-مورد-قصاص-قاتل-به-حبس-ابد-محکوم-شده-باشد،-تعیین-مجازات-بیش-از-حبس-ابد-جایز-نیست

وکیل


رای اصرای هیات عمومی دیوان عالی کشور
((شخصی به اتهام قتل عمدی تعقیب شده و در دادگاه جنائی سابق محاکمه و به حبس دائم محکوم و پرونده برای رسیدگی فرجامی به دیوانعالی کشور ارسال شده شعبه چهارم دیوانعالی کشور از جهت اینکه در رسیدگی دادگاه جنائی قوانین اسلامی رعایت نشده حکم را نقض کرده و پرونده را به دادگاه کیفری یک فرستاده است دادگاه مزبور نظر به قصاص داده ولی شعبه 20 دیوانعالی کشور این نظر را تنفیذ نکرده و پرونده به استناد ماده 288 اصلاحی آئین دادرسی کیفری برای رسیدگی هیئت عمومی ارسال شده و هیئت عمومی باین استدلال که متهم در دادگاه جنائی به حبس ابد محکوم شده و دادستان از قلت مجازات فرجامخواهی نکرده و با توجه به تبصره ذیل ماده 456 آئین دادرسی کیفری تعیین کیفر بیش از حبس ابد جایز نیست نظریه قصاص را موجه ندانسته و پرونده برای رسیدگی ماهوی بیکی از شعب کیفری دیوانعالی کشور ارجاع گردیده است 0))

مرجع : مجله فصل نامه حق ، ازانتشارات دادگستری جمهوری اسلامی ایران دفتر یکم ،فروردین خرداد 1364 صفحه 43

81

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 23

تاریخ تصویب : 1363/08/02

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.