جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.رای شعبه 5 دیوان عالی کشور
( بطوریکه در ماده 29 آئین نامه حکومت نظامی مصوب 16/3/22 اشعار شده رسیدگی به بزه های مذکور در مواد 35 و 36 قانون مطبوعات داخل در صلاحیت دادگاه نظامی موقت است و دیوان جنائی دادگستری صلاحیت نخواهد داشت )

مرجع : فصل نامه سازمان قضائی نیروهای مسلح شماره 15 زمستان 1372 صفحه 47

81
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1355
تاریخ تصویب :
1324/08/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :