جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


رای شعبه 3 دیوان عالی کشور
((مراد از وقفه در امر تجارتی عجز تاجر یا شرکت تجارتی است از تادیه دیون و تعهدات خود و به فرض سرمایه تاجر یا شرکت تجارتی کمتر از دیون او باشد ولی بتواند بوسیله اعتباری که دارد تعهدات تجارتی خود را ایفا نماید چنین تاجر یا شرکت تجارتی متوقف شناخته نمی شود0))

مرجع : مجله حقوقی وزارت دادگستری سال بیستم ، تیرماه 1357 صفحه 36

81
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
658
تاریخ تصویب :
1319/03/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :