جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


شماره 523 د 4/10/1358
وزارت کشاورزی و عمران روستائی
لایحه قانونی مربوط به اجازه اعطای وام بانک توسعه کشاورزی به شرکتهای دولتی که در جلسه مورخ 21/9/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده – بانک توسعه کشاورزی ایران مجاز است در 23 شرکت سهامی (طبق لیست) که تا کنون جزء شرکتهای خصوصی (غیر دولتی) بوده اند و بانک براساس مقررات و ضوابط خود در آن ها سرمایه گذاری (وام و مشارکت) نموده و این شرکتها بتبع از ملی شدن بانکهای خصوصی تبدیل به شرکت دولتی گردیده اند و بانک توسعه کشاورزی ایران بموجب ماده یک قانون تأسیس بانک از سرمایه گذاری (وام و مشارکت) در شرکتهای دولتی منع شده و بمنظور جلوگیری از اتلاف بیت المال وتوقف عملیات شرکتها به سرمایه گذاری خود (وام و مشارکت) طبق طرح مصوب آنها تا پایان اجرای طرح ادامه دهد.
شماره نام شرکت در صد مشارکت بخش دولتی
1 شرکت تولید و بسته بندی گوشت زیاران سهامی خاص 21/75
2 شرکت بسته بندی و توزیع مرغ و تخم مرغ سهامی خاص 27/90
3 شرکت ماهی جاسک سهامی خاص 100
4 شرکت تهیه و توزیع شیر ایران سهامی خاص 100
5 شرکت کشت و صنعت کارون سهامی خاص 11/98
6 شرکت انبارهای عمومی ایران سهامی عام حداقل 16/53
7 شرکت خدمات بازرگانی و صنعتی ایران سهامی خاص 90
8 شرکت آریا لیسینگ سهامی خاص 66
9 شرکت پخش سراسری ایران سهامی خاص 50
10 شرکت میدانهای میوه و تره بار سهامی خاص 54/54
11 شرکت تولید سم ایران سهامی خاص 62
12 شرکت ابریشم گیلان سهامی خاص 50/99
13 شرکت صنایع ابریشم گیلان سهامی خاص 50/99
14 شرکت چرمینه سهامی خاص 31/84
15 شرکت چرم مغان سهامی خاص حدود 96/75
16 شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه سهامی خاص 60
17 شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام 16/90
18 شرکت سرمایه گذاری بانکهای ایران سهامی عام حدود 75/75
19 شرکت شهر صنعتی رشت سهامی خاص حداقل 50/72
20 شرکت قطب صنعتی اصفهان سهامی خاص 12/94
21 شرکت صنعتی کورش سهامی خاص حداقل 60
22 شرکت خدمات اجرائی و مدیریت خوزستان سهامی خاص 50/64
23 شرکت توسعه اراضی گیلما سهامی خاص 100
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
10185
تاریخ تصویب :
1358/09/21
تاریخ ابلاغ :
1358/11/20
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :