جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


شماره 8863/ت 24615ه 2/3/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 23/2/1380 بنا به پیشنهاد شماره 2718/442 مورخ 24/10/1379 وزارت امور خارجه وبه استنادماده (185) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 - تصویب نمود:
بازگشایی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هنگ کنک مجاز است 0
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16385
تاریخ تصویب :
1380/02/23
تاریخ ابلاغ :
1380/03/13
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
موضوع :