جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

شماره 605/ت 15253هـ 26/1/1375

وزارت بازرگانیوزارت صنایع
هیات وزیران در جلسه مورخ 1375/1/22 بنا به پیشنهاد شماره 102250مورخ 5/4/1374وزارت صنایع و به استناد ماده (23)قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372-تصویب نمود:
بند (2)مندرجات ذیل یادداشت فصل (41)جدول تعرفه گمرکی به شرح زیر اصلاح می شود:
« 2- صدور کالاهای این فصل موکول به موافقت وزارت بازرگانی و وزارت صنایع است .»
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14895
تاریخ تصویب :
1375/01/22
تاریخ ابلاغ :
1375/02/03
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
موضوع :