جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

شماره 604 /ت 15025 هـ
وزارت کار و امور اجتماعی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/1/1375 بنا به پیشنهاد شماره 51455 مورخ 11/2/1354 وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کار و به استناد ماده (2) اصلاح قانون طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری ، مصوب 27/1/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1370- تصویب نمود :
مبلغ کمک هزینه ماهانه مسکن کارگران مجرد (8000 ) ریال و کارگران متأهل و معیل (12000) ریال تعیین می شود .
معاون اول رییس جمهور –حسن حبیبی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14895
تاریخ تصویب :
1375/01/22
تاریخ ابلاغ :
1375/02/03
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :