جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

شماره 727 28/1/1375
وزارت امور اقتصادی ودارایی ، وزارت بازرگانی ، وزارت صنایع
و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بر اساس اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره 40214/ت 287 هـ مورخ 23/7/73 به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:
در جلسه مورخ 19/1/75 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرت توسط صادر کنندگان به شرح زیر به تصویب رسید :
صادر کنندگان کالاها و محصولات صنعتی ، کشاورزی ، فرش و سایر اقلام صادراتی با فروش ارز حاصل از صادرات به بانکها می توانند از طریق ثبت سفارش و گشایش اعتبارات اسنادی به صورت نقدی توسط بانک مرکزی نسبت به واردات کالاهای مجاز مصوب ستاد اقدام کنند . میزان ارز تخصیصی حاصل از صادرات به شرح زیر تعیین می شود :
1- کالاهای صنعتی پنجاه درصد
2- محصولات کشاورزی ، فرش و سایر اقلام صادراتی سی درصد
وزارت بازرگانی موظف است لیست کالاهای مجاز مذکور را تهیه و جهت تصویب به ستاد ارائه نماید .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14898
تاریخ تصویب :
1375/01/19
تاریخ ابلاغ :
1375/02/06
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :