جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


وزارتخانه های کشاورزی ، بازرگانی ، جهادسازندگی ، صنایع ، امور اقتصادی و دارایی ، دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
.
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بر اساس اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره 40214/ت 287هـ مورخ 23/7/1373 به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد :
پیرو مصوب شماره 728مورخ 28/1/1375تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار کالاهای ذیل از لیست کالاهای مشمول طرح حذف گردید .
1- سیم و کابل
2- مداد
3- خودکار
4- کنجاله تخم پنبه ، سویا و تفاله چغندر قند
ضمنا ارز تخصیصی به مداد و خودکار نیز به نرخ صادراتی خواهد بود .
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14908
تاریخ تصویب :
1375/02/11
تاریخ ابلاغ :
1375/02/20
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :