جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

شماره 1313 /ت16182 هـ12/2/1375
وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/2/75 بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری تصویب نمود :
تصویبنامه شماره 13555 /ت 16182 هـ مورخ 10/11/1374 به شرح زیر اصلاح می شود :
1 - ورود به کشور و خروج از آن از طریق مرزهای بین المللی پل ، لطف آباد و سرخس با جمهوری ترکمنستان و مرزهای بین المللی آستارا، جلفا ، بیله سوار و اصلاندوز با جمهوری آذربایجان ، با گذرنامه معتبر مجاز است .
2 - مرزهای باجگیران با جمهوری ترکمنستان و نوردوز با ارمنستان به عنوان به عنوان مرزهای بین المللی (درجه یک )تعیین می شوند و ورود به کشور و خروج از آن از طریق مرزهای یاد شده ، با گذرنامه معتبر مجاز است .
3 - بندرهای انزلی و نوشهر به عنوان مرز آبی مجاز بین المللی برای ورود و خروج مسافر و حمل و نقل و تجارت بین المللی کالا تعیین می شوند.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14911
تاریخ تصویب :
1375/02/09
تاریخ ابلاغ :
1375/02/24
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :