جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

شماره 23733/ت16729هـ10/4/1375

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 6/4/1375 بنا به پیشنهاد شماره 1334/د مورخ 19/3/1375 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370-تصویب نمود :
بند (ج) ماده (5) تصویبنامه شماره 17866/ت 152 هـ مورخ 23/5/1372 هیأت وزیران حذف و بند (ب) آن به شرح زیر تغییر می یابد :
«ب - متصدیان سایر مشاغل حداکثر تا 100% حقوق مبنا.»
معاون اول رئیس جمهورحسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14923
تاریخ تصویب :
1375/02/26
تاریخ ابلاغ :
1375/03/09
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :