جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


شماره 21387/ت16545هـ 30/2/1375

وزارت امور خارجه – وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/2/1375بنا به پیشنهاد شماره 744/100مورخ 25/1/1375تولیت آستان قدس رضوی و موافقت کشور و به استناد ماده (4)قانون گذرنامه – مصوب 1351- تصویب نمود:
فرودگاه سرخس به عنوان مرز هوایی شناخته می شود و ورود به کشور و خروج از آن از طریق مرز یادشده با گذرنامه معتبر ، مجاز است .
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14923
تاریخ تصویب :
1375/02/19
تاریخ ابلاغ :
1375/03/09
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت امور خارجه
موضوع :