جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


شماره 6114212/3/1375
وزارت امور اقتصادی و دارائی و گمرک جمهوری اسلامی ایران
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بر اساس اصل یکصد بیستو هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره 40214/ت 287 هـ مورخ 6/3/1375 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در مورد اضافه بار همراه 1500 نفر از حجاج در سالجاری (متوقف در گمرک ) به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود سود بازرگانی کالاهای اضافی را به ترتیبی اخذ نماید که مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی اخذ شده معادل دو برابر حقوق گمرکی وسود بازرگانی متعلقه باشد .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14935
تاریخ تصویب :
1375/03/12
تاریخ ابلاغ :
1375/03/26
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
گمرك جمهوری اسلامی ایران
موضوع :